Πήραν ΦΕΚ τα De minimis για κάστανα και ελιές

Με ΚΥΑ που υπογράφουν το ΥΠΑΑΤ και το ΥΠΟΙΚ και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθορίστηκαν σε 144 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας καστάνων για τους παραγωγούς της Πιερίας και σε 21 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ελιών για του παραγωγούς της Λέσβου, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καστάνων σε αγροτεμάχια καστανιάς εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2021, διαθέτουν παραγωγικά δέντρα και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας καστάνων.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται οι ελαιοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για αγροτεμάχια ελιάς εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, οι οποίοι έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2020, διαθέτουν παραγωγικά δέντρα και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ελιών.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ για τους καστανοπαραγωγούς της Πιερίας

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ για τους ελαιοπαραγωγούς της Λέσβου