Πήραν τιμή οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις έτους 2023

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται το ύψος των Συνδεδεμένων Καθεστώτων για το έτος 2023, γεγονός που ανοίγει και τον δρόμο των πληρωμών για τους δικαιούχους παραγωγούς.

Πιο αναλυτικά, για το έτος ενίσχυσης 2023, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια :

 • του σκληρού σίτου, καθορίζεται στα 88,86 ευρώ/εκτάριο (8,86 ευρώ/στρέμμα)
 • του ρυζιού στα 339,47 ευρώ/εκτάριο (33,9 ευρώ/στρέμμα)
 • των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών καθορίζεται στα 81,72 ευρώ/εκτάριο (8,17 ευρώ/στρέμμα)
 • των μήλων καθορίζεται στα 237,63 ευρώ/εκτάριο (23,76 ευρώ/στρέμμα)
 • των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, καθορίζεται στα 202,50 ευρώ/ εκτάριο (20,25 ευρώ/στρέμμα)
 • του κριθαριού, καθορίζεται στα 284,85 ευρώ/εκτάριο (28,48 ευρώ/στρέμμα)
 • του μαλακού σίτου, καθορίζεται στα 269,78 ευρώ/εκτάριο (26,97 ευρώ/στρέμμα)
 • του αραβόσιτου, καθορίζεται στα 395,08 ευρώ/εκτάριο (39,5ευρώ/στρέμμα)
 • των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθορίζεται στα 441,24 ευρώ/εκτάριο (44,12 ευρώ/στρέμμα)
 • για την παραγωγή σπόρων προς σπορά, καθορίζεται στα 445,11 ευρώ/εκτάριο (44,51 ευρώ/στρέμμα)
 • στη βιομηχανική τομάτα, καθορίζεται στα 446,27 ευρώ/εκτάριο (44,62 ευρώ/στρέμμα)
 • στο πορτοκάλι χυμοποίησης, καθορίζεται στα 218,45 ευρώ/εκτάριο (21,84 ευρώ/στρέμμα)
 • στη κορινθιακή σταφίδα στα 369,3 ευρώ/εκτάριο (36,93 ευρώ/στρέμμα)

Ζωική Παραγωγή

Στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος η συνδεδεμένη ενίσχυση καθορίζεται στο ποσό των 10,63 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Στο τομέα του βόειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2023, το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης:

 • του Μέτρου Α ανέρχεται στο ποσό των 108 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο
 • του Μέτρου Β, ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο
 • του Μέτρου Γ, ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.