Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τη συνδεδεμένη βάμβακος, δείτε τις στρεμματικές αποδόσεις ανά νομό

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση για το νέο τρόπο υπολογισμού της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο βαμβάκι η οποία από το 2017 θα υπολογίζεται ανά νομό.

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση που είχε δώσει πρόσφατα στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκος Μπόλαρης, η συνδεδεμένη στο βαμβάκι θα υπολογίζεται από το 2017 σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και, πιο συγκεκριμένα, με βάση το μέσο όρο στρεμματικής απόδοσης της τελευταίας πενταετίας ανά νομό μειωμένο κατά 20%.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΦΕΚ, για το νομό Λαρίσης ο μέσος όρος των αποδόσεων για το διάστημα 2011-2015 διαμορφώνεται στα 331 κιλά ανά στρέμμα, επομένως η συνδεδεμένη θα υπολογιστεί με βάση το νούμερο αυτό μειωμένο κατά 20%, δηλαδή τα 265 κιλά ανά στρέμμα.

Στο νομό Τρικάλων τα νούμερα είναι 262 και 209 κιλά ανά στρέμμα αντίστοιχα, στην Ξάνθη 225 και 180 κιλά, στη Ροδόπη 211 και 169, στη Φωκίδα 262 και 209, στον Έβρο 188 και 150 κιλά ανά στρέμμα κ.ο.κ.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση για τη Συνδεδεμένη Βάμβακος και τις ελάχιστες αποδόσεις κιλών σύσπορου βάμβακος ανά στρέμμα στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας ελάχιστων αποδόσεων βάμβακος