Τι πιστεύουν οι αγρότες για τον ρόλο των συμβούλων στο χωράφι

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή γεωργικών συμβούλων στο σεμινάριο της EIP-AGRI «Small is smart-Innovative solutions for small agricultural and forestry holdings», καθώς συζήτησαν με αγρότες, επιστήμονες και ερευνητές για τον τρόπο με τον οποίο οι γεωργικοί σύμβουλοι μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Το σεμινάριο είχε ως στόχο να καταγράψει τις πρακτικές εκείνες που θα κάνουν τις «μικρές» αγροτικές εκμεταλλεύσεις να ενσωματώσουν την καινοτομία πιο γρήγορα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αγρότες που συμμετείχαν κατέγραψαν ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων για να ανταποκριθούν περισσότερο στις ανάγκες των παραγωγών.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις αγροτικές περιοχές που θα βοηθήσει τους αγρότες να διευρύνουν τη σκέψη τους και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές, ώστε οδηγηθούν στις ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφουν ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι ανάγκες των νέων αγροτών και να ενθαρρυνθούν, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές, καθώς αποτελούν την επόμενη γενιά αγροτών της Ευρώπης. Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, οι αγρότες συμφώνησαν ότι πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουν σε επαφή με τους γεωργικούς συμβούλους, αλλά και πώς θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες.

Τονίζουν, όμως, ότι οι γεωργικοί σύμβουλοι χρειάζεται να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν κίνητρο για να δεσμευτούν με τις μικρές εκμεταλλεύσεις και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά. Πρέπει, επίσης, να καθοδηγούν τους αγρότες προς τη γνώση, καθώς «υπάρχει περίπτωση οι αγρότες να λαμβάνουν πολλές πληροφορίες από διαφορετικές πηγές.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι χρειάζεται να βοηθήσουν τους αγρότες να λαμβάνουν τη σωστή πληροφόρηση ανάλογα με τις ανάγκες τους και να τους καθοδηγούν προς νέες καινοτόμες πρακτικές που θα διευκολύνουν τη δουλειά τους», επισημαίνουν οι αγρότες που συμμετείχαν.