Πιστώνεται σταδιακά η 2η εκκαθάριση για Νιτρορύπανση, Κομφούζιο, Ορυζώνες έτους 2018

Ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών 2ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2018 στο πλαίσιο των δράσεων 10.1.4 «Μείωση της ρύπανση του νερού», 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» και 10.1.8 «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ».

Αναλυτικά και σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η 2η εκκαθάριση για τη δράση 10.1.4 ανέρχεται σε 146.635,07  πανελλαδικά, για τη 10.1.7 το πόσο ανέρχεται σε 9.700,43 € πανελλαδικά και για τη δράση 10.1.8 σε 12.261,60 € πανελλαδικά.

Τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Ακολουθούν οι τρεις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ  για τη 2η εκκαθάριση πληρωμής δικαιούχων των τριών δράσεων: