Πιστοποίηση Animal Welfare για την ευζωία των παραγωγικών ζώων από την COSMOCERT 

Με ανακοίνωσή της η COSMOCERT, ενημερώνει ότι από τον Νοέμβριο 2021, παρέχει μια νέα υπηρεσία πιστοποίησης που αφορά στην ευζωία των παραγωγικών ζώων.

«Ευζωία των ζώων είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα ζώο αντεπεξέρχεται στις συνθήκες στις οποίες ζει».

Ένα ζώο απολαμβάνει ένα καλό επίπεδο ευζωίας όταν (σύμφωνα με αντικειμενικές – επιστημονικές αποδείξεις) είναι υγιές, διαβιεί σε καλό περιβάλλον, σιτίζεται ορθά, είναι ασφαλές, ικανό να εκφράσει την έμφυτη – εγγενή συμπεριφορά του και δεν υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις όπως πόνο, φόβο ή αγωνία. 

Γιατί Πιστοποίηση σύμφωνα με πρότυπο Animal Welfare από την COSMOCERT ;

Η τριπλή νίκη (The triple win)

Η πιστοποίηση της καλής διαβίωσης των αγροτικών ζώων είναι ένα αμοιβαίο κέρδος για αγροτικά ζώα, αγροτικές επιχειρήσεις και καταναλωτές.                       

Τα αγροτικά ζώα κερδίζουν.

Βελτιωμένη καλή διαβίωση  των ζώων σημαίνει υψηλότερη  ποιότητα ζωής, αυξημένη ικανότητα απόδοσης φυσικές συμπεριφορές και πιο ανθρώπινες μεθόδους σφαγής.

Οι κτηνοτρόφοι κερδίζουν.

Επιπλέον, η πιστοποίηση μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε νέες αγορές, ένα πλεονέκτημα μάρκετινγκ έναντι των ανταγωνιστών και να προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στους καταναλωτές.

Οι καταναλωτές κερδίζουν.

Η πιστοποίηση καλής διαβίωσης των ζώων επιτρέπει στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν εύκολα τα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα. 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρότυπο απευθύνεται σε  όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Η πιστοποίηση ANIMAL WELFARE® είναι ένα ιδιωτικό πρότυπο της COSMOCERT. Οι διαδικασίες πιστοποίησης αποτελούν προϊόν επιστημονικής γνώσης και διαβούλευσης, είναι δημόσια διαθέσιμες και σαφείς.