Πληρωμές για Αυτόχθονες Φυλές και Βιολογική Γεωργία στη Λάρισα

Πληρωμές για Αυτόχθονες Φυλές και Βιολογική Γεωργία στη Λάρισα

Εκδόθηκε η αναλυτική κατάσταση 2ης πληρωμής του έτους 2014 (μετά ενστάσεων) και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τους δικαιούχους της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4. Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 90.150 ευρώ για 10 δικαιούχους. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.

Επίσης εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις της 2ης πληρωμής του έτους 2014 της Πενταετίας για τους δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του Μέτρου 2.1.4., και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ. Υπολογίστηκε ότι το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 112.128,4 ευρώ για 77 δικαιούχους.