Πληρωμές ύψους 18,5 εκατ. ευρώ για υπόλοιπα ενισχύσεων και συνδεδεμένες

Στην πληρωμή 18,5 εκατ. ευρώ περίπου σε 46,515 παραγωγούς προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αφορούσε υπόλοιπα άμεσων ενισχύσεων του 2015, συνδεδεμένες και ειδικές ενισχύσεις για τα νησιά του Αιγαίου.

Επιπλέον, πιστώθηκε και η πρόωρη σύνταξη με ποσό ύψους 5.658.042,57 ευρώ σε 29.947 διακιούχους.

Οι πληρωμές σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠ έχουν ως εξής:

 • Ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού 2015 ποσού 2.246.040,56 ευρώ σε 641 παραγωγούς
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου 2015 ποσού 3.666,80 ευρώ σε 14 παραγωγούς
 • Ενίσχυση για τη καλλιέργεια εσπεριδοειδών στη Σάμο 2015 ποσού 16.892,67 ευρώ σε 102 παραγωγούς
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών Χίου 2015 ποσού 91.435,76 ευρώ σε 331 παραγωγούς
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών Δωδεκανήσου 2015 ποσού 93.369,50 ευρώ σε 639 παραγωγούς
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια κριθαριού Λήμνου 2015 ποσού 192.439,72 ευρώ σε 743 παραγωγούς
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια μανταρινιάς στην Κάλυμνο 2015 ποσού 2.657,22 ευρώ σε 13 παραγωγούς
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια τοματακίου Σαντορίνης 2015 ποσού 14.620,49 ευρώ σε 74 παραγωγούς
 • Καθεστώς βασικής ενίσχυσης 2015 ποσού 483.962,29 ευρώ σε 1.371 παραγωγούς
 • Νέοι Γεωργοί 2015 ποσού 14.430.286,92 ευρώ σε 38.760 παραγωγούς
 • Πράσινη ενίσχυση 2015 ποσού 82.813,91 ευρώ σε 811 παραγωγούς
 • Συνδεδεμένη στα βρώσιμα όσπρια 2015 ποσού 42.517,06 ευρώ σε 209 παραγωγούς
 • Συνδεδεμένη στα ζαχαρότευτλα 2015 ποσού 64.402,58 ευρώ σε 46 παραγωγούς
 • Συνδεδεμένη στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή 2015 ποσού 624.483,75 ευρώ σε 2.077 παραγωγούς
 • Συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι 2015 ποσού 88.847,36 ευρώ σε 498 παραγωγούς
 • Συνδεδεμένη στα σπαράγγια 2015 ποσού 116.363,89 ευρώ σε 177 παραγωγούς
 • Σύνολο πληρωμής άμεσων ενισχύσεων 18.594.800,48 ευρώ σε 46.506 παραγωγούς.
 • Πρόωρη σύνταξη ποσού 5.658.042,57 ευρώ σε 29.947 παραγωγούς

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πληρωμές