Πληρωμή ενισχύσεων 38,6 εκ ευρώ σε αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Μετά την έγκριση της Κομισιόν και την έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης για τη χορήγηση αποζημιώσεων σε αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές για τη διατάραξη της αγοράς, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις αυτής για το διάστημα, από 24/2/22 έως 31/12/22, στο πλαίσιο της δράσης 2 του μέτρου 3.4.3 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, εκδόθηκαν από το ΥΠΑΑΤ εντολές πληρωμής ύψους 38,6 εκ ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, έχουν ήδη καταβληθεί 16.249.994,1€ σε 71 εταιρείες υδατ/γειας και 14.370.498,84€. σε 5.735 αλιείς και έχουν διαβιβαστεί στην Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ τα αρχεία πληρωμής για 40 εταιρείες υδατ/γειας και 2.718  αλιείς προκειμένου να πιστωθούν τις επόμενες ώρες τα ποσά ενίσχυσης που υπολογίσθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων και αφορούν σε 4.727.091,71€ για τους αλιείς και 3.176.763,10€ για τους υδατ/γητές .

Με τις πληρωμές αυτές ολοκληρώνεται ένας κύκλος καταβολής σημαντικών αποζημιώσεων στον αλιευτικό τομέα της Χώρας, που περιλάμβανε και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας ύψους 59.511.664 €, ξεπερνώντας συνολικά τα 100 εκατ €.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, εκτός από τη δημοσιοποίηση στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/), αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Α.Α.Τ. www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.