Πληρώνονται 100 εκατ. ευρώ τέλη Μάη για συνδεδεμένες

Προσπάθεια εξόφλησης υπολοίπων της εξισωτικής 2014 - 2015

Τέλη Μαΐου, και μάλιστα μετά τις 25 του μήνα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι επόμενες σημαντικές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα παραπάνω κάνει γνωστά στην «ΥΧ» ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών του ΥΠΑΑΤ, Γιώργος Κέντρος. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, μένει να διευκρινιστεί αν αυτές θα αφορούν μόνο συνδεδεμένα καθεστώτα ή και υπόλοιπα εξισωτικών αποζημιώσεων.

«Στα τέλη έχουμε προγραμματίσει μια σειρά πληρωμών που αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και πολύ πιθανόν υπολοίπων της εξισωτικής για το 2014 και 2015. Οι συνδεδεμένες αφορούν τη βιομηχανική ντομάτα, το ρύζι, τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση και τα ζωικά (πρόβειο και βόειο κρέας). Η πληρωμή μόνο για τις συνδεδεμένες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής, εκτιμήσεις μας θα ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ», τονίζει χαρακτηριστικά στην «ΥΧ» ο κ. Κέντρος.

Βιομηχανική ντομάτα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 3,1 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 • Παραδίδουν τουλάχιστον 50 τόνους/εκτάριο βιομηχανικής ντομάτας, από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους.
 • Παραδίδουν το προϊόν σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών.
 • Διαθέτουν τουλάχιστον 1 στρέμμμα επιλέξιμης έκτασης αγροτεμαχίου.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.
 • Διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα παραστατικά, τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ρύζι

Το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 7,9 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις και:

 • Χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
 • Παραδίδουν τουλάχιστον 400 κιλά/στρέμμα προϊόντος σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς/οργανώσεις αγροτών το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης. Για φέτος, είχε δοθεί παράταση έως τις 28 Μαρτίου 2016.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του ρυζιού στους εμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών για 3 έτη.

Πορτοκάλια προς χυμοποίηση

Το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 11,8 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους:

 • Παραδίδουν πορτοκάλια για χυμοποίηση από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους τουλάχιστον 7 τόνους / εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.
 • Παραδίδουν το προϊόν σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών ή σε οποιαδήποτε νέα νομική οντότητα με εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των εσπεριδοειδών που έχει συσταθεί μετά την 1/1/2015, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τουλάχιστον 400 μέλη.
 • Διαθέτουν τουλάχιστον 1 στρ. επιλέξιμης έκτασης αγροτεμαχίου.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.
 • Διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Προηγούμενες πληρωμές συνδεδεμένων καθεστώτων

Υπενθυμίζουμε ότι, λίγο πριν το Πάσχα, πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές της συνδεδεμένης του σπαραγγιού, ζαχαρότευτλων, της σηροτροφίας, ροδάκινων προς χυμοποίηση. Λίγο νωρίτερα, στις αρχές Μαρτίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις πρώτες πληρωμές των συνδεδεμένων καθεστώτων που αφορούσαν τα εξής προϊόντα και ποσά:

 • Ενίσχυση για τα βρώσιμα όσπρια ποσού 4.482.757,14 ευρώ σε 12.209 δικαιούχους
 • Ενίσχυση για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ποσού 6.425.448,23 ευρώ σε 13.276 δικαιούχους
 • Ενίσχυση για τον σκληρό σίτο ποσού 11.378.254,12 ευρώ σε 34.007 δικαιούχους.