Πληρώνονται κορωνοενισχύσεις 1,5 εκατ. ευρώ στον τομέα της εκτροφής γουνοφόρων

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022 πρόκειται να καταβληθούν στους δικαιούχους οι κορωνοενισχύσεις ύψους 1.523.955 ευρώ στον τομέα της παραγωγής γουνοφόρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες.

Ειδικότερα, και βάσει της ΚΥΑ, το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με την δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεων γουνοφόρων ανά μονάδα εκμετάλλευσης για το 2021 που προσδιορίζεται από τον αριθμό των ζώων αναπαραγωγής (μητέρες), όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ 2021.

 

Συγκεκριμένα:

✱ Για μονάδες που διαθέτουν από 50 μέχρι 999 γουνοφόρα ζώα αναπαραγωγής (μητέρες) ποσό 4.000 ευρώ.

✱ Για μονάδες από 1.000 έως 2.999 ζώα ποσό 10.000 ευρώ.

✱ Για μονάδες από 3.000 έως 5.999 ζώα ποσό 20.000 ευρώ.

✱ Για μονάδες από 6.000 έως 28.999 ζώα ποσό 35.000 ευρώ.

✱ Για δέρματα από 29.000 και άνω ποσό 60.000 ευρώ.