ΠΜΣ “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας” από το ΓΠΑ

ΠΜΣ στην

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση εισαγωγής φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55, τηλ./Fax: 2105294776 Ε-mail: [email protected]), μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το εν λόγω Πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MBA) στο γνωστικό αντικείμενο “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας”.

Το Πρόγραμμα προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών, που καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ισοδυναμούν με μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα. Τα κριτήρια, με σειρά προτεραιότητας, είναι η ακαδημαϊκή επίδοση και η οικονομική κατάσταση. Επίσης, μετά το τέλος κάθε εξαμήνου μαθημάτων το Πρόγραμμα επιβραβεύει τον καλύτερο φοιτητή με ένα ποσό (μερική απαλλαγή από δίδακτρα) το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του ΠΜΣ (κα. Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός- Αθήνα,
Τηλ./fax 210 5294776, E-mail: [email protected]) και την ιστοσελίδα www.mba.aua.gr.