ΠΟΓΕΔΥ: Καταγγέλλει μεροληπτικές αξιολογήσεις από την Αν. Προισταμένη της ΠΚΜ

ΠΟΓΕΔΥ: Καταγγέλλει μεροληπτικές αξιολογήσεις από την Αν. Προισταμένη της ΔΑΟΚ της ΠΚΜ
-Διαφήμιση-

Για μεροληπτική αξιολόγηση συνδικαλιστή γεωπόνου δημόσιου υπάλληλου κατηγορεί η ΠΟΓΕΔΥ την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΓΕΔΥ προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη: 

Κύριε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενεργώντας απεργοσπαστικά στην προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ αποχή από την αξιολόγηση των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προέβη σε μία προδήλως μεροληπτική (και συνεπώς πειθαρχικώς κολάσιμη σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 1, εδ. ιθ΄ του ν. 3528/2007 – ΦΕΚ Α΄ 26) αξιολόγηση ενός αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση και άριστη διαχρονικά (για 35 χρόνια υπηρεσίας) αξιολόγηση, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η εν λόγω ηλεκτρονική αξιολόγηση για το έτος 2017 είναι προδήλως μεροληπτική επειδή η ίδια αξιολογήτρια βαθμολόγησε τον ίδιο αξιολογούμενο με μέσο όρο (μιας ομοιόμορφης βαθμολογίας) 89 για το έτος 2016 και με μέσο όρο (μιας ομοιόμορφης βαθμολογίας) 71 για το επόμενο έτος 2017, ενώ είναι σαφές ότι δεν μπορεί να άλλαξαν σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση όλες οι αξιολογικές παράμετροι για έναν υπάλληλο και ιδιαίτερα η γνώση και η αντίληψη των υπηρεσιακών αντικειμένων, καθόσον παρέμεινε και στο ίδιο Τμήμα και τις δυο χρονιές.

Συνεπώς, το μόνο κριτήριο της απαράδεκτης αυτής «αξιολόγησης» ήταν η εμπάθειά της προς το πρόσωπο του αξιολογούμενου, η οποία ήταν τέτοιου βαθμού, που δεν την άφησε (ή δεν ήθελε) να αντιληφθεί ότι έβαζε έναν τόσο χαμηλό βαθμό,  για τον οποίο προβλέπεται το δικαίωμα της ένστασης σε όλους τους υπαλλήλους (άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 4369/2016 – ΦΕΚ Α΄ 33), σε έναν συνδικαλιστή που απέχει από τη διαδικασία της αξιολόγησης και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να τη «νομιμοποιήσει» συμμετέχοντας σε αυτή με την υποβολή ένστασης.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η αυθαίρετη αυτή βαθμολόγηση υλοποιήθηκε χωρίς την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης αξιολόγησης από το σύνολο των άμεσα υφισταμένων του αξιολογούμενου αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος (άρθρο 18, παρ. 15 του ν. 4369/2016 – ΦΕΚ Α΄ 33), χωρίς την προβλεπόμενη συμβουλευτική συνέντευξη (άρθρο 19, παρ. 1 του ν. 4369/2016 – ΦΕΚ Α΄ 33 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και χωρίς την αξιολόγηση του άμεσου προϊσταμένου του, του Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης, ο οποίος συμμετείχε στην αποχή της ΑΔΕΔΥ από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

κ. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Δυστυχώς, το παραπάνω στοιχειοθετημένο περιστατικό αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου μιας αυταρχικής και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, η οποία πολλαπλώς μας έχει καταγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν από τα μέλη μας για την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επιπλέον, αποδεικνύει περίτρανα την ορθότητα της άποψης μας ότι δεν θα έπρεπε να αξιολογήσουν οι αναπληρωτές Προϊστάμενοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στη θέση τους χωρίς την κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Πιστεύουμε, τέλος, ότι το νοσηρό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς σας, επιδρά αρνητικά τόσο στα μέλη μας, όσο και στην συνολική υπηρεσιακή λειτουργία και απαιτεί τη δική σας συνδρομή και ενέργεια για την αλλαγή του.

Με τιμή,

                 Για το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ     Ν.  ΜΠΟΚΑΡΗΣ

-Διαφήμιση-