Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για άδεια ίδρυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθορίζονται με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία έλαβε ΦΕΚ.

Την ΚΥΑ συνυπογράφουν οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλος, και Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Τσιρώνης.

Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε υδάτινες και χερσαίες εκτάσεις, καθώς και για την ανανέωση ή τροποποίηση αυτής, σε εφαρμογή των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 4282/2014.

Αναλυτικά, η ΚΥΑ, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ