Ποια τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Περιττή για το αφορολόγητο η βεβαίωση η κατ’ επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) καθώς και των υποχρεωτικών δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, έδωσε το ΥΠΑΑΤ, με ανάρτησή του στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το Μητρώο, για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. και τον έλεγχο για την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει υποχρεωτικά, να προσκομίζεται:

«Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος».

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τις διευκρινίσεις του ΥΠΑΑΤ