Πολεμοενισχύσεις 31 εκατ. ευρώ σε αχλάδια, κρόκο Κοζάνης, καπνό και μέλι ενέκρινε η Κομισιόν

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα «πολεμοενισχύσεων», ύψουν 31 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη των παραγωγών στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το ελληνικό σχέδιο εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις, που ισχύει από τις 9 Μαρτίου 2023, για τη στήριξη μέτρων σε τομείς που είναι καθοριστικοί για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη μείωση της εξάρτησης από τα καύσιμα.

Η κρατική ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα είναι ανοιχτή σε παραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων τα αχλάδια, ο κρόκος Κοζάνης, ο καπνός και τα μελισσοκομικά προϊόντα. Σκοπός του καθεστώτος είναι να αποζημιώσει τους επιλέξιμους δικαιούχους για μέρος του πρόσθετου κόστους παραγωγής που προέκυψε λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας και άλλων εισροών και να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις οικονομικές τους δυσκολίες που συνδέονται με την τρέχουσα κρίση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση και τη Μετάβαση. Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2023.