Πολιτική συμφωνία για τον νόμο που αφορά την αποκατάσταση της φύσης

✱ Τα κράτη-μέλη πρέπει να συντάξουν εθνικά στρατηγικά σχέδια
✱ Έντονη η αντίδραση των COPA & COGECA

Σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τον αμφιλεγόμενο νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, ο οποίος επιδιώκει να ανακτήσει το 20% των κατεστραμμένων χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, κατέληξαν πριν από λίγες ημέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των COPA & COGECA.

Βέβαια, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η πολιτική συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί τόσο από τα κράτη-μέλη, μέσω του Συμβουλίου της ΕΕ, όσο και από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να δημοσιευθεί στη συνέχεια στην εφημερίδα της ΕΕ. Από την έναρξη ισχύος του νόμου, και εντός δύο ετών, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν το πρώτο τους σχέδιο αποκατάστασης της φύσης στην Επιτροπή.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία για να ανακτήσουμε ό,τι δημιουργεί όχι μόνο ζωή, αλλά και οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, που επηρεάζουν την ευημερία των ανθρώπων και τη βιωσιμότητα των περισσότερων από τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, της επισιτιστικής ασφάλειας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ισπανίδα υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Teresa Ribera, ως επικεφαλής της διαπραγμάτευσης.

Ο νόμος για την Αποκατάσταση της Φύσης αποτελεί μέρος μιας πρότασης που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 για να συμβαδίσει με τις συμφωνίες για τη βιοποικιλότητα που επιτεύχθηκαν στην COP15 των Ηνωμένων Εθνών. Ως συμπλήρωμα άλλων νομικών πράξεων της ΕΕ, όπως οι οδηγίες για τους οικότοπους και τα πτηνά ή το δίκτυο Natura 2000, ο νέος κανονισμός επιδιώκει να επιδιορθώσει τουλάχιστον το 20% των υποβαθμισμένων χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ΕΕ έως το 2030, και όλα μέχρι το 2050.

Εθνικά σχέδια

Διαφορετικοί στόχοι αποκατάστασης θα ισχύουν για τα διάφορα οικοσυστήματα και, έτσι, τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν τα ειδικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στην επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτόν, θα αναπτύξουν εθνικά σχέδια αποκατάστασης, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα σχέδια θα πρέπει να επιδιώκουν συνέργειες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη καταστροφών, καθώς και για τη γεωργία και τη δασοκομία. 

Ειδικοί στόχοι για διάφορα οικοσυστήματα θα καλύπτουν, για παράδειγμα, τη βελτίωση της κατάστασης των βασικών χερσαίων και θαλάσσιων οικότοπων της ΕΕ, των αστικών οικοσυστημάτων, των ποταμών και των πλημμυρικών περιοχών ή τη βελτίωση της ποικιλομορφίας των επικονιαστών.

Για να ξεπεραστεί το αμφιλεγόμενο εμπόδιο χρηματοδότησης, συμφωνήθηκε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους σε κοινοτικό επίπεδο και, εάν κριθεί σκόπιμο, θα καταθέσει πρόταση για την αύξηση του κονδυλίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Έντονη, πάντως, ήταν η αντίδραση των Copa & Cogeca, οι οποίες έκαναν λόγο για μη ρεαλιστική πρόταση, όσον αφορά τους αγρότες και τους ιδιοκτήτες δασών. «Με την επανεισαγωγή του άρθρου 9 για τα γεωργικά οικοσυστήματα, οι διαπραγματευτές αποφάσισαν να επαναφέρουν πολλές μη ρεαλιστικές και χωρίς προϋπολογισμό διατάξεις στο επίκεντρο του κανονισμού, οι οποίες θα επηρεάσουν τους αγρότες και τους δασοκόμους της Ευρώπης», κατήγγειλαν.