«Πολιτισμός & Περιβάλλον ”Εν Πλω”» στις 27 Μαρτίου στην Αίγινα

«Πολιτισμός & Περιβάλλον ”Εν Πλω”» στις 27 Μαρτίου στην Αίγινα

Ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ. Π. CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον ”Εν Πλω”» με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στη συνεδριακή αίθουσα του Ξενοδοχείου «Δανάη», στην Αίγινα.

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, η οποία θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων στήριξης από τις 20-03-2019 έως τις 10-06-2019, δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, καθώς και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Στόχος είναι η στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα, σε συνδυασμό με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω της ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού μικρού μεγέθους επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων της τοπικής παραγωγής.

Στελέχη του Δικτύου, θα βρεθούν στην εκδήλωση για να παρουσιάσουν την 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα (δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, δικαιούχοι, επιλέξιμες δαπάνες, δικαιολογητικά, διαδικασίες υποβολής κ.λπ.).

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Πληροφορίες:
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς 
Τηλ. 2104120002-4-9 Fax. 2104120006
Mail: [email protected]
Web: www.atticalag.gr