Πολλαπλασιαστικό υλικό: Διπλασιασμός της αγοράς έως το 2023

Τα προϊόντα που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στις εν λόγω τεχνολογίες είναι τα δημητριακά και κυρίως ο αραβόσιτος, το σιτάρι και το ρύζι.

pollaplas

Με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς αναπτύσσονται οι τεχνολογίες ανάπτυξης νέων υβριδίων, συμβατικών και γενετικά τροποποιημένων. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της «Markets and Markets» η αγορά του πολλαπλασιαστικού υλικού αναμένεται να λάβει μεγάλη ώθηση από τις εξελίξεις στον τομέα της ανάπτυξης υβριδίων και ιδιαίτερα από την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε ερευνητικό επίπεδο βιοτεχνολογίας και μοριακής γενετικής. Βάσει των εκτιμήσεων αναλυτών, η αγορά αναμένεται να αναπτύσσεται ετησίως κατά 13,95% μεσοσταθμικά έως το 2023, κάτι που προβλέπεται να διαμορφώσει την αξία της παγκοσμίως από τα 6,7 δισ. ευρώ το 2018 σε 12,9 δισ. ευρώ το 2023.

Ως γνωστόν, στην παγκόσμια αγορά πρωτοστατούν εταιρείες που προέρχονται από την Ευρώπη (Γερμανία και τη Γαλλία) και τις ΗΠΑ.

Οι τομείς στους οποίους αναμένεται να συντελεστεί η μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι στην ανάπτυξη υβριδίων ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα. Έδαφος κερδίζουν τεχνολογίες γενετικής τροποποίησης και μεταλλαξιογενέσεως, όπως η CRISP, ωστόσο στην ΕΕ το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ευνοϊκό σε αυτόν τον τομέα, αντίθετα με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και άλλες περιοχές, όπου οι περιορισμοί είναι ελάχιστοι έως μηδενικοί.

Τα προϊόντα που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στις εν λόγω τεχνολογίες είναι τα δημητριακά και κυρίως ο αραβόσιτος, το σιτάρι και το ρύζι.