Πως διαχειριζόμαστε την αυτοφυή βλάστηση των αμπελιών

«Μην καταστρέφετε την ξινίθρα, δεν επιβαρύνει το αμπέλι», επισημαίνουν οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών Ηρακλείου, η χημική ζιζανιοκτονία και η κατεργασία του εδάφους πρέπει να αποφεύγονται. Αντίθετα, η παρουσία της αυτοφυούς βλάστησης (π.χ. ξινίθρα) στο περιβάλλον του αμπελώνα είτε η εγκατάσταση άλλης επιθυμητής βλάστησης (π.χ. ψυχανθή ή μίγμα με ψυχανθή/αγρωστώδη) πρέπει να επιδιώκεται.

Τα οφέλη από την παρουσία ξινίθρας ή άλλης επιθυμητής βλάστησης είναι πολλά: προστατεύονται τα εδάφη από τη διάβρωση (κυρίως τα επικλινή), συγκρατούνται τα νερά της βροχής, ανταγωνίζονται άλλα επιζήμια ζιζάνια, βελτιώνουν τη δομή του εδάφους, αυξάνουν την οργανική ουσία και τη γονιμότητά του, ευνοούν τη βιοποικιλότητα και την αειφορία. Όπου απαιτηθεί διαχείριση ζιζανίων, συνιστάται να προτιμάται η χορτοκοπή.

Ψεκαστικά μηχανήματα

✱ Επιθεωρείτε και ελέγχετε ανά τριετία τα ψεκαστικά σε ειδικά πιστοποιημένα συνεργεία της περιοχής.

✱ Ελέγχετε, συντηρείτε και βαθμονομείτε τα ψεκαστικά πριν και κατά την καλλιεργητική περίοδο.

✱ Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο http://psekastika.minagric.gr/index.php.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ)

✱ Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια, για τον εχθρό ή την ασθένεια και για το βλαστικό στάδιο της εποχής.

✱ Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό/ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul.

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον. Τα «χημικά» φυτοπροστατευτικά δεν είναι ακίνδυνα. Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου και να παίρνετε απαραιτήτως μέτρα προστασίας. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.