Πώς εξελίσσονται τα αρδευτικά έργα στην Αργολίδα

Δύο έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 30.579.278 ευρώ, κατασκευάζονται στην Αργολίδα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής: 1) «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από την περιοχή της διώρυγας Αναβάλου στους δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου», με συνολικό προϋπολογισμό 16.155.764 ευρώ.

Το έργο αναμένεται να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 20.450 στρεμμάτων αγροτικής γης των εν λόγω δήμων και έχει περατωθεί σε ποσοστό 50%. 2) «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα της διώρυγας Αναβάλου σε περιοχές του Αργολικού Πεδίου» (Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν. Αργολίδας).

Πρόκειται για έργο που αφορά την κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό τη μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες αγροτικών εκμεταλλεύσεων συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Το έργο μαζί με μια σειρά υποέργων (απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία κ.λπ.) φτάνει τα 14.423.513 ευρώ και η πρώτη φάση του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022, σύμφωνα με πηγές από το ΥΠΑΑΤ.

Επιπλέον, στη διαδικασία της δημοπράτησης βρίσκονται αντίστοιχα «Έργα Μεταφοράς και Διανομής Νερού Άρδευσης από δίκτυα της περιοχής Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας», συνολικού προϋπολογισμού 68 εκατ. ευρώ, που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση «Μελέτης Αρδευτικού Δικτύου στον Δήμο Ερμιονίδας» (εντάχθηκε στο ΠΑΑ το 2020). Αντικείμενο της μελέτης είναι έργα άρδευσης για μια έκταση 22.000 στρ. στην περιοχή της Ερμιονίδας, καθώς και τα σχετικά συμπληρωματικά έργα που θα απαιτηθούν (έργα προσαγωγής κ.ά.).