Πώς οι Ουαλοί κατάφεραν να µειώσουν τα αντιβιοτικά στα πρόβατα

Τρόποι μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών στην προβατοτροφία

Posted by Farming Connect on Wednesday, August 1, 2018

Λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις θέλησαν να δώσουν Ουαλοί κτηνοτρόφοι στο νησί Άνγκλεσι, οι οποίοι εντόπισαν πως η χρήση αντιβιοτικών στα πρόβατά τους ήταν αυξημένη τόσο προληπτικά όσο και κατά τη διάρκεια μιας νόσου. Η αυξημένη αυτή χρήση οδηγούσε τόσο στην ανθεκτικότητα των μικροβίων όσο και στον επηρεασμό της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων. Για τον λόγο αυτόν, επτά κτηνοτρόφοι ήρθαν σε επαφή με τον οργανισμό ADAS που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Η Emma Jones, σύμβουλος αγροδιατροφής του οργανισμού, ο οποίος είναι και επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας, αναφέρει στην «Ύπαιθρο Χώρα» πως «οι κτηνοτρόφοι ήρθαν σ’ εμάς αναζητώντας τρόπους ελαχιστοποίησης της χρήσης αντιβιοτικών και παράλληλη βελτίωση της υγείας και διάρκειας ζωής των ζώων με φυσικό επακόλουθο την αύξηση της κερδοφορίας των εκμεταλλεύσεων. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, την επιχειρησιακή ομάδα, εστιάζοντας στη βελτιωμένη διατροφή και υγιεινή των ζώων. Οι στόχοι μας ήταν να προωθήσουμε την υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και του κόστους ελέγχου. Επίσης, θέλαμε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των αγροτών στις πρακτικές διαμόρφωσης και διαχείρισης των σιτηρεσίων, μειώνοντας την προληπτική χρήση των αντιβιοτικών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την υγεία και την ευημερία των ζώων. Επιπλέον, εστιάσαμε στη βελτίωση της διατροφής και των πρακτικών διαχείρισης, προκειμένου να αυξηθεί η βιωσιμότητα και να μειωθεί η θνησιμότητα. Τέλος, στόχος μας ήταν να ενθαρρύνουμε την επόμενη γενιά αγροτών να υιοθετήσει εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση αντιβιοτικών».

Λύση

Η επιχειρησιακή ομάδα πραγματοποίησε μια σειρά πρακτικών, ώστε να επιτευχθούν με τον καλύτερο τρόπο οι παραπάνω στόχοι. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Emma Jones στην «ΥΧ», κάθε παραγωγός έλαβε:

  • Ανάλυση της ενσίρωσης για τις προβατίνες αναπαραγωγής.
  • Συμβουλές καταμερισμού της τροφής από κτηνιάτρους σε σχέση με τις αναλύσεις ενσίρωσης.
  • Επισκέψεις από έναν ανεξάρτητο κτηνίατρο για την παρακολούθηση της υγείας του κοπαδιού και παροχής σχεδίου για τον χρόνο που νοσούν τα ζώα.
  • Ανάλυση του μεταβολισμού των εγκύων προβατίνων από τοπικούς κτηνιάτρους.
  • Ερευνητικά τεστ από τοπικούς κτηνιάτρους για την περιεκτικότητα του πρωτογάλατος σε αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της νόσου.
  • Παροχή δειγμάτων των κοπράνων από αρνιά που απεβίωσαν.

Αποτελέσματα

Η βοήθεια του συμβουλευτικού οργανισμού ADAS, η μετάδοση της γνώσης και των εμπειριών από τον έναν κτηνοτρόφο στον άλλον, αλλά και η συμβολή των τοπικών κτηνιάτρων έδωσαν τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να έχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάλυσης από ανθρώπους, που έχουν πραγματοποιήσει έρευνα στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η κα Jones τονίζει στην «ΥΧ» πως όλα τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν πλέον τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις απαιτήσεις διατροφής και υγιεινής των κοπαδιών τους, που τους επιτρέπουν να μειώσουν την εξάρτηση από την προληπτική χρήση αντιβιοτικών.