Πώς θα επηρεάσει τις ζωοτροφές η κλιματική αλλαγή

Σε άρθρο που δημοσιεύεται στο αμερικανικό περιοδικό «Feed Strategy», με θέματα του κλάδου των ζωοτροφών, αναφέρονται οι μεγάλες τάσεις που θα διαμορφώσουν τις κύριες κατευθύνσεις στη βιομηχανία.

Μία από αυτές, κατά την αρθρογράφο, είναι η κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «τα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής απειλούν το κόστος και τη διαθεσιμότητα των ζωοτροφών, ενώ φέρνουν στο προσκήνιο αυξημένους κινδύνους για μυκοτοξίνες που προκαλούνται από υπερβολική ζέστη, υγρασία ή ξηρασία.

Φυσικά, η βιωσιμότητα είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αυτής της συζήτησης, καθώς οι προσπάθειες σε όλους τους κλάδους στοχεύουν να μειώσουν τις εκπομπές επιβλαβών αερίων και να περιορίσουν άλλες επιζήμιες για το περιβάλλον πρακτικές, με την ελπίδα να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Στον αγροδιατροφικό τομέα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών θα βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα, με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».