Πώς θα πρέπει να είναι ο Ευρωπαίος αγρότης το 2050 και γιατί

Κλιματική αλλαγή, νέες τεχνολογίες και κτηνοτροφία οι μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος
 Τι δείχνουν τα αποτελέσματα μελέτης για το αύριο του πρωτογενούς τομέα

Αν και ουδείς είναι σήμερα σε θέση να απαντήσει πώς θα είναι ο αγρότης σε 20 ή σε 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω μία ειδικής ομάδας διαλόγου, επιχειρεί να δώσει απάντηση στο πώς θα πρέπει να είναι ο αγρότης του μέλλοντος, σε μια προσπάθεια να δώσει μία εικόνα για τις προκλήσεις του αύριο και μία αρχική κατεύθυνση για την προετοιμασία που απαιτείται σήμερα.

Το εγχείρημα ξεκίνησε στις αρχές του έτους, με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) και έρευνα που πραγματοποιεί η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Κομισιόν, το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Στο διάστημα που ακολούθησε μέχρι σήμερα διεξήχθησαν workshops, διαδραστικές εργασίες, συνεντεύξεις παραγωγών, δημιουργία 12 προφίλ αγροτών κ.ά.

Η έρευνα έχει εστιάσει σε πέντε βασικούς άξονες, που αναμένεται να επηρεάσουν, ακόμα και να καθορίσουν το μέλλον της γεωργίας: Τεχνολογία (βιοοικονομία, βιοτεχνολογία), Περιβάλλον και Κλίμα (κλιματική αλλαγή, φυσικοί πόροι), Οικονομία (καλλιέργειες, τιμές προϊόντων, επενδύσεις, παγκοσμιοποίηση), Πολιτική (διεθνείς συνεργασίες, ευρωπαϊκοί/εθνικοί κανονισμοί) και Κοινωνία (δημογραφικό, υγεία, αλλαγές στη διατροφή, ανισότητα, αξιακό σύστημα).

Από την έρευνα προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι αγρότες μπορούν και πρέπει να ετοιμάζονται ήδη για το μέλλον.

Επιχειρηματίας με ευρείες συνεργασίες για κέρδος

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο πρωτογενής τομέας θα είναι περισσότερο προσαρμοστικός στις νέες συνθήκες από ό,τι σήμερα και ο αγρότης δεν θα δουλεύει για να ζει, αλλά για να μαθαίνει.

Στην ΕΕ του μέλλοντος, οι παραγωγοί θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες μηχανικές συσκευές, δηλαδή ρομπότ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ίδιοι δεν θα εργάζονται. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν πολύπλευρη δραστηριότητα, με την έννοια ότι θα είναι και επιχειρηματίες ταυτόχρονα, οπότε οφείλουν να είναι πιο καινοτόμοι, δημιουργικοί και συνεργατικοί. Οι αλλαγές που αναμένονται στον τομέα της τεχνολογίας θα τους δώσουν μεν πολλές ευκαιρίες, συνάμα όμως θα αποτελούν και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Σύμφωνα με την έρευνα, σε 30 χρόνια θα υπάρχουν ακόμη οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, μόνο που θα απαιτούν ευρείες συνεργασίες για να είναι βιώσιμες και με αναπτυξιακό χαρακτήρα, σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο πρωτογενής τομέας θα είναι ακόμη πιο πολύ διευρυμένος απ’ ό,τι σήμερα.