Πώς θα χορηγηθούν οι Συνδεδεμένες σε πορτοκάλι χυμοποίησης και βιομηχανική τομάτα

Με την Συνδεδεμένη Ενίσχυση στην καλλιέργεια του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης και την Συνδεδεμένη Ενίσχυση στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας συνεχίζεται η υπογραφή των αποφάσεων που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση των Ενισχύσεων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ.

Ειδικότερα, για την Συνδεδεμένη στην καλλιέργεια του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για την περίοδο 2023-2027, ανέρχεται σε 3.573.460 ευρώ ανά έτος για έκταση 8.780 εκταρίων, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 17.867.380 ευρώ.

Για την Συνδεδεμένη στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για την περίοδο 2023-2027, ανέρχεται σε 2.233.856 ευρώ ανά έτος για έκταση 4.363 εκταρίων, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 11.169.280 ευρώ.

Δείτε εδώ τις υπουργικές αποφάσεις για τη διαδικασία χορήγησης των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων σε Πορτοκάλι Χυμοποίησης και  Βιομηχανικής Τομάτας