Ποσοστό από το ημερήσιο τέλος λαϊκών αγορών διατίθεται στις ομοσπονδίες τους

Ποσοστό από το ημερήσιο τέλος λαϊκών αγορών διατίθεται στις ομοσπονδίες τους
-Διαφήμιση-

Ποσοστό από το ημερήσιο τέλος επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διατίθεται στον Σύλλογο Παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης και στα σωματεία Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών λαϊκών αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας και Θράκης.

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, το ποσοστό αυτό, που ισοδυναμεί με το 5% του εισπραχθέντος ημερήσιου τέλους για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, ανέρχεται σε 21.000 ευρώ.

Το ποσό διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ομοσπονδιών, τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών. Το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση, μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεσή τους, καθορίζεται στους έξι μήνες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, Κώστας Γιουτίκας, απαντώντας σε ερώτηση της περιφερειακής συμβούλου της παράταξης “Πολίτες Μπροστά”, Νιόβης Παυλίδου, επισήμανε ότι η περιφέρεια έλαβε απόφαση για τον καθορισμό νέου ημερήσιου τέλους που είναι μειωμένο. Ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και αναμένεται η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. “Έχουμε συμφωνήσει με τις ομοσπονδίες ότι δεν θα συνεισπράτουμε για λογαριαμό τους το τέλος αλλά αυτό θα εισπράττεται από τις ίδιες τις ομοσπονδίες και τα μέλη τους” πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-