Στη Ζίτσα η μερίδα του λέοντος για τις νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών

Τη μερίδα του λέοντος παίρνει σε στρέμματα η Π.Ε Ιωαννίνων για τις νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών, καθώς είχε και το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων από αμπελουργούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Π.Ε. Ιωαννίνων το 50% των αιτήσεων προέρχονταν από το Δήμο Ζίτσας (24 αιτήσεις σε σύνολο 47),  από τις οποίες οι δεκαέξι (16) υποβλήθηκαν με την βοήθεια του Γραφείου Υποστήριξης- Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου.

Οι 47 αιτήσεις αφορούσαν συνολικά 80,4 στρέμματα , εκ των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμα τα 79,4 στρέμματα. Από αυτά, τα 66,9 στρέμματα (ποσοστό άνω του 84%) βρίσκονται εντός ορίων του Δήμου Ζίτσας. Στη Δ.Ε. Ζίτσας αντιστοιχούν 64,9 στρέμματα και τα υπόλοιπα 2 στρέμματα στη Δ.Ε. Πασσαρώνος.

Την ίδια στιγμή ιδιαίτερα αποδοτική αποδείχθηκε η προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμος Ζίτσας μέσω του Γραφείου Υποστήριξης-Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας με στόχο να ενισχυθεί η αμπελουργική ζώνη της περιοχής με όσο το δυνατόν περισσότερα στρέμματα αμπελώνων μέσω των αδειών νέων φυτεύσεων.

Την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας εκφράζει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος τονίζοντας: «Η αιχμή του δόρατος της αγροτικής παραγωγής του Δήμου μας είναι η αμπελουργία και από την ανάληψη των καθηκόντων μας καταβάλουμε προσπάθειες σε συνεργασία πάντα και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουμε απτά αποτελέσματα στην ενίσχυσή της. Το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των αμπελοκαλλιεργητών της περιοχής μας που υπέβαλαν αιτήσεις εξασφάλισε δικαιώματα νέων φυτεύσεων σε βάθος τριετίας μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε ότι η προσπάθεια που καταβάλαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με το Γραφείο Υποστήριξης – ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής απέδωσε καρπούς. Ταυτόχρονα μας γεμίζει ευθύνη καθώς θα πρέπει να εντείνουμε την  προσπάθεια για περαιτέρω προστασία, ενίσχυση και επέκταση της αμπελουργικής ζώνης.

ΔΙΑΡΚΗΣ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Η προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος Ζίτσας είναι διαρκής και με στοχευόμενες δράσεις. «Σαφώς δεν εφησυχάζουμε», επισημαίνει ο κ. Πλιάκος παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος ώστε να υπάρξει αναστροφή της φθίνουσας πορείας που έχει τα τελευταία χρόνια η αμπελουργική ζώνη. Συγκεκριμένα,  σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων και το Δασαρχείο Ιωαννίνων έχει καταθέσει πρόταση προς τον αρμόδιο  Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη με την οποία ζητά να προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση ώστε εκτάσεις που εμφανίζονται σε αεροφωτογραφίες από το 1945 έως το 1975 καλλιεργημένες (αμπελώνες ή άλλου είδους καλλιέργειες),να αποδίδονται ξανά στους ιδιοκτήτες τους ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση εκτάσεις που ήταν καλλιεργήσιμες και με την πάροδο του χρόνου δασώθηκαν θα μπορούν από νέους ή και παλαιούς καλλιεργητές να αξιοποιηθούν και πάλι, γεγονός που με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς  δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα το συγκεκριμένο θέμα ο Δήμαρχος Ζίτσας το έθεσε κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ευάγγελο Αποστόλου ζητώντας τη συνδρομή του ώστε να προχωρήσει άμεσα η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Παράλληλα, σχεδιάζει την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του διασυνοριακού προγράμματος  Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2014-2020. Το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίαση του ενέκρινε να  κατατεθεί πρόταση από το Δήμο ως επικεφαλής εταίρος έργου με τίτλο: “Joint Promoting Actions of the Local Entreneurship at Creece/Albania Less Favoured Area (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector/WINCOME” που στόχο έχει    την ανάπτυξη της αμπελουργίας, της οινοποιίας και την προώθηση των οινικών προϊόντων. Ειδικότερα η καινοτομία και σημαντικότητα του έργου έγκειται στην υιοθέτηση δράσεων και κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ των περιοχών παρέμβασης με σκοπό την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων γεωργικών γαιών (εντός και εκτός αμπελουργικών ζωνών) για την ανάπτυξη της αμπελουργίας και της παραδοσιακής οινοποίησης, ως μέσο τόνωσης της τοπικής οικονομίας και της αύξησης του εισοδήματος των κατοίκων.

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Οι παραγωγοί στους οποίους χορηγούνται οι νέες άδειες μπορούν να εκτυπώσουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου» το έντυπο χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση αδυναμίας η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΔΑΟΚ Ιωαννίνων ή από το Γραφείο Υποστήριξης- Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής του Δ. Ζίτσας (Υπεύθυνη: Μαρία Κολιού, τηλ: 2653360035).

Πριν την φύτευση, ο παραγωγός οφείλει να απευθυνθεί στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ιωαννίνων (Γραφείο 117, τηλ: 2651087117) προκειμένου για να πραγματοποιηθεί  επιτόπιος έλεγχος.

Σημειώνεται ότι εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησης (δηλαδή έως το Σεπτέμβριο), χωρίς να υποστεί κυρώσεις. Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Ο παραγωγός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, αλλιώς υπόκειται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη, εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013.