Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση “Εν Πλω” στο πλαίσιο του CLLD/ LEADER στον Γαλατά Τροιζηνίας

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων και την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, με αντικείμενο την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης.

Η εκδήλωση διεξήχθη την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Γυμνασίου Γαλατά, στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μέλη από τους εμπορικούς συλλόγους της περιοχής παρέμβασης, ιδιώτες, καθώς και μέλη του Δ.Σ του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος. Παραβρέθηκαν συνολικά 38 άτομα από τον Γαλατά και τα Μέθανα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευρεία δημοσιοποίηση της έναρξης του τοπικού προγράμματος που αφορά τις προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων, μέλος του ΔΣ του Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής κος Κωνσταντίνος Καραγιάννης, ακολούθησε η Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 Νήσων Αττικής κα Χριστίνα Καλαθά, η οποία τόνισε τη σημασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ενώ αναφέρθηκε στις επιλέξιμες υποδράσεις της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Ιωάννης Γιωτάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος της Ο.Τ.Δ του Δικτύου, οποίος αφού τόνισε την σπουδαιότητα του προγράμματος, αναφέρθηκε στην επιλογή, επιλεξιμότητα των δαπανών και στην διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι Υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Εν κατακλείδι, τονίστηκε η ανάγκη για στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, του τουριστικού τομέα και της αλιείας και η ένταξη αυτών στο πρόγραμμα CLLD/LEADER της περιοχής παρέμβασης, με στόχο τη διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας με τα χαρακτηριστικά ποιοτικά προϊόντα και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.