Πρακτικές λύσεις για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας μέσω των επιχειρησιακών ομάδων

Με τα περιβαλλοντικά δεδομένα να πιέζουν τη γεωργία για πιο βιώσιμες και αποδοτικές πρακτικές στο χωράφι και τη στρατηγική από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο» να προβλέπει έως το 2030 αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας έως το 25% της γεωργικής γης, η EIP-AGRI δημοσίευσε παραδείγματα επιχειρησιακών ομάδων, που αναζητούν νέες πρακτικές και εργαλεία για τη βιολογική γεωργία. Συγκεκριμένα, στην έκθεση «Organic is operational», τονίζεται ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ αγροτών, ερευνητών και γεωργικών συμβούλων μέσω επιχειρησιακών ομάδων και ευρωπαϊκών δικτύων μπορεί να προωθήσει καινοτόμες βιολογικές πρακτικές που θα καταστήσουν τον αγροτικό τομέα περισσότερο βιώσιμο και λιγότερο εξαρτώμενο από τεχνητές εισροές.

Μία από τις επιχειρησιακές ομάδες που αξιοποιεί τη συνεργασία αγροτών και γεωργικών συμβούλων είναι η Αυστριακή Επιχειρησιακή Ομάδα «BIOBO». Η συγκεκριμένη ομάδα συγκρίνει διαφορετικά συστήματα οργώματος και λίπανσης για να εκτιμήσει τον αντίκτυπό τους στην απόδοση του εδάφους. «Πραγματοποιούμε δοκιμές σε διαφορετικές βιολογικές εκμεταλλεύσεις για να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι στην εκμετάλλευση, για να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα του εδάφους και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας», αναφέρει ο αγρότης Alfred Grand στην έκθεση «Organic is operational», ο οποίος είναι μέλος της επιχειρησιακής ομάδας.

Δίκτυο αισθητήρων

Ακόμα ένα παράδειγμα είναι αυτό της γαλλικής επιχειρησιακής ομάδας «VIGISPORES», η οποία αναπτύσσει ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τριών μυκητολογικών ασθενειών (ωίδιο και δύο είδη βοτρύτη) στην καλλιέργεια κρεμμυδιών. Πιο συγκεκριμένα, η συντονίστρια του έργου Aurelie Juin αναφέρει ότι «αναπτύσσουμε ένα δίκτυο σταθμών που παγιδεύουν τα αερομεταφερόμενα σπόρια. Αυτό το δίκτυο θα συνδεθεί με ένα σύστημα, το οποίο βασίζεται στο DNA που ανιχνεύει και μετρά τα μυκητιακά σπόρια. Πραγματοποιούνται δοκιμές τόσο σε βιολογικές όσο και συμβατικές εκμεταλλεύσεις για να καταγράψουμε τα αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις».

Ευημερία ζώων

Η συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων, ερευνητών και γεωργικών συμβούλων έχει οδηγήσει στην έρευνα για την καλλιέργεια ζωοτροφών, μέσω της επιχειρησιακής ομάδας 4AGEPROD, με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας των βοοειδών. Η ομάδα δοκιμάζει διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας και συγκομιδής των ζωοτροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όπως τριφύλλι και όσπρια. Οι συνδυασμοί καλλιεργειών με τα υψηλότερα ποσοστά πρωτεΐνης θα αξιολογηθούν για τον αντίκτυπο των ζωοτροφών τους στα βοοειδή. Η επιχειρησιακή ομάδα 4AGEPROD συνδέεται με το πρόγραμμα SOS PROTEIN, το οποίο περιλαμβάνει 70 οργανισμούς και πάνω από 160 άτομα που συνεργάζονται και ανταλλάσσουν γνώσεις.