Πρακτικές συμβουλές για υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας

Πρακτικές συμβουλές για την υποστήριξη της καινοτομίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις δίνει η EIP-AGRI στους αγρότες, τονίζοντας ότι η απευθείας αλληλεπίδραση με άλλους γεωργούς, σε συνδυασμό με την εμπειρία πρακτικών παραδειγμάτων ορθής πρακτικής και επιτυχών εναλλακτικών μεθόδων, καθώς και η επίκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την αποδοτικότητα, μπορούν να ενθαρρύνουν τη διεύρυνση των γνώσεων και τη δοκιμή νέων μεθόδων. Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, για αυτό χρειάζεται ο συνδυασμός της διά ζώσης επαφής στο αγρόκτημα με τη διαδικτυακή ανταλλαγή πληροφοριών.

Σύμφωνα με την EIP-AGRI, χρειάζεται οι αγρότες να μη βασίζονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική δικτύωση, καθώς συνήθως είναι λιγότερο αποτελεσματική από την απευθείας επαφή και τις ανταλλαγές μεταξύ των αγροτών και των γεωργικών συμβούλων. Ακόμα μία πρακτική εφαρμογή είναι οι ομαδικές συναντήσεις, οι οποίες πρέπει να προετοιμάζονται σωστά, έτσι ώστε να δημιουργούνται σωστές λύσεις, που θα έχουν δημιουργηθεί από αγρότες σε συνεργασία με τους γεωργικούς συμβούλους.

Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιο εύκολο να διαδοθούν και σε άλλους αγρότες. Επιπλέον, οι ομάδες αγροτών μπορούν να προσελκύουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης, ιδίως όταν πρόκειται για καινοτόμα θέματα, καταλήγει η EIP-AGRI.