Πρεμιέρα για την άρδευση στο δίκτυο ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 5/5 η παροχή αρδευτικού νερού στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού των 120.000 στρεμμάτων, δεδομένης της ζήτησης νερού σε αρκετές περιοχές του δικτύου, αφού οι βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν είτε δεν ήταν αρκετές, είτε λόγω της σύστασης των εδαφών δεν συγκράτησαν την απαραίτητη υγρασία για το φύτρωμα και την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του Οργανισμού ολοκλήρωσαν τις βασικές εργασίες συντήρησης του δικτύου και πλέον είναι έτοιμο για την έναρξη της παροχής νερού στα χιλιάδες μέλη του.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η Διοίκηση του Οργανισμού έστειλε αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ενεργοποίηση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού με σκοπό την έναρξη της άρδευσης και το πράσινο φως δόθηκε τελικά την Τετάρτη 4/5/22.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Αθανάσιος Μαρκινός δήλωσε σχετικά:

«Ξεκινάμε σήμερα την παροχή αρδευτικού νερού στις εκτάσεις δικαιοδοσίας μας μετά την ολοκλήρωση και των βασικών εργασιών συντήρησης σε ένα δίκτυο που δέχθηκε ανεπανόρθωτη ζημιά από το καταστροφικό φαινόμενο του «Ιανού». (…) Παρόλο που ξεκινάμε με ένα πολύ ικανοποιητικό απόθεμα νερού στην Λίμνη Ν. Πλαστήρα, οι αρδευτικές ανάγκες φέτος θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο, καθώς τα πρώτα δεδομένα που έχουμε δείχνουν μια σοβαρή αύξηση στις αρδευόμενες καλλιέργειες εντός του δικτύου μας, κυρίως όμως έχουμε μια αύξηση των εκτάσεων με καλλιέργεια καλαμποκιού που απαιτεί μεγαλύτερες ποσότητες νερού. (…)Θα ήθελα να υπενθυμίσω την υποχρέωση των μελών μας για τον καθαρισμό και αρμολόγηση του μέρους της τριτεύουσας διώρυγας (καναλέτο) που διέρχεται από τα αγροτεμάχιάτους. Ιδιαίτερα για τη χρονιά αυτή, η απόφαση της Διοίκησης είναι η πιο αυστηρή τήρηση και επιβολή των όσων προβλέπει ο Κανονισμός Άρδευσης του Οργανισμού μας στο θέμα αυτό, και κυρίως στον σεβασμό της ορθολογικής και εύλογης χρήσης του αρδευτικού νερού.».

Πηγή: ertnews.gr