Πρεμιέρα για την «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών» του Ταμείου Ανάκαμψης

Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων του Υποέργου «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών» της Δράσης «Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 34.440.000 ευρώ.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Η πρόσκληση αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

✱ Για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια.

✱ Για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.

✱ Για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.

✱ Για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.

✱ Για μέτρα σχετικά με την εμπορία.

✱ Για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι 250.000 ευρώ ο κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός και 2 εκατ. ευρώ ο ανώτατος για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Χρονοδιάγραμμα

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 30/11/2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως τις 30/12/2022 (ώρα 12:00 μ.μ.).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου 2022 και να ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου 2023. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.