«Πρεμιέρα» του Ταμείου Ανάκαμψης με Μεταποίηση στις 31 Μαΐου

Στις 31 Μαΐου 2022 ανοίγει τελικά η υποβολή αιτήσεων στο Yποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα, που υλοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ.

Το υποέργο, με προϋπολογισμό ύψους 181.521.000 ευρώ, έχει στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων και απευθύνεται σε Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, οχημάτων (ηλεκτρικά, οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και όσα εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km), εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, δαπάνες συμβουλευτικής, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις κ.ά.

Αιτούμενος προϋπολογισμός

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις στα 500.000 ευρώ και ο μέγιστος στα 7,5 εκατ. ευρώ. Από 2 εκατ. ευρώ έως 12,5 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ενισχύσεων για τις ΜμΕ ανέρχεται στο 55%, ανάλογα με την περιφέρεια (βλ. πίνακα). Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, έμφαση θα δοθεί στην ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου, κυρίως δηλαδή στο εάν αποδεικνύεται η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, στη νόμιμη σύσταση του δικαιούχου, στο αν η πρόταση της επένδυσης συνάδει με τους στόχους της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, εάν είναι καινοτόμος και βιώσιμη κ.λπ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Τι ακολουθεί

Έως το τέλος του μήνα θα έχουν ενεργοποιηθεί άλλες δύο προσκλήσεις υποέργων, πάντα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Μαΐου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» και στις 30 Μαΐου για το υποέργο «Πράσινος Αγρο-τουρισμός».

Σε λειτουργία η πλατφόρμα

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη 10 Μαΐου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για δανειακή χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, «η νέα πλατφόρμα επιτρέπει, πλέον, τις υποβολές επενδυτικών σχεδίων να γίνονται και ηλεκτρονικά και αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα αξιολογηθούν για να λάβουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, χάρη στους δανειακούς πόρους του «Ελλάδα 2.0».

Επιπλέον αναφέρει ότι «οι επενδυτές μπορούν, πλέον, να ανεβάζουν τα επενδυτικά τους σχέδια και μέσω της πλατφόρμας, ενώ από την 1 Ιουνίου 2022 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της για την κατάθεση των επενδυτικών σχεδίων».

Ποσοστό ενισχύσεων ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βόρειο Αιγαίο

45%

55%

55%

Κρήτη

40%

50%

55%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

45%

55%

55%

Κεντρική Μακεδονία

45%

55%

55%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

55%

Ήπειρος

45%

55%

55%

Θεσσαλία

45%

55%

55%

Ιόνια Νησιά

40%

50%

55%

Δυτική Ελλάδα

45%

55%

55%

Στερεά Ελλάδα

40%

50%

55%

Πελοπόννησος

40%

50%

55%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

15%

25%

35%