Πρέσπες: Κατάρτιση ανέργων – Εστίαση στην αγροτική επιχειρηματικότητα

Δράσεις συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, κατάρτισης και πιστοποίησης για την προετοιμασία σαράντα δύο ανέργων, με στόχο την επανένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας, μέσω της εύρεσης εργασίας σε τοπικές επιχειρήσεις, θα υλοποιηθεί στο Δήμο Πρεσπών, στο πλαίσιο σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της αυταπασχόλησης. 

Πρόκειται για το έργο: «Συμβουλευτική– κατάρτιση και πιστοποίηση» με προϋπολογισμό περίπου σε 100.000 ευρώ,  που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και υλοποιεί ο Δήμος Πρεσπών.

Στόχος του έργου είναι μέσω των δράσεων του έργου, να αναβαθμιστεί το εργασιακό προφίλ των ωφελουμένων ανέργων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που εντάσσονται στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της αγροδιατροφής, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (RIS3).

Οι δύο ειδικότητες στις οποίες θα δοθεί έμφαση είναι «Εισαγωγή στην επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο της αγροδιατροφής» (21 άτομα) και «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας» (21 άτομα).

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για την δράση με τίτλο: «Συμβουλευτική– κατάρτιση και πιστοποίηση» 

Ο Δήμος Πρεσπών ως φορέας υλοποίησης, θα προχωρήσει στην οργάνωση της δράσης, την επιλογή μέσα από διαγωνιστική διαδικασία του παρόχου κατάρτισης (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) και την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων.

Πηγή: ertnews.gr