Πριν από τα Χριστούγεννα η πληρωμή de minimis για ροδάκινα, αμύγδαλα και καπνό

Οι δικαιούχοι και το ύψος ενίσχυσης ανά προϊόν

Συνολικά 16,2 εκατ. ευρώ περίπου αναμένεται να χορηγηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ως κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (οι λεγόμενες de minimis ενισχύσεις) σε παραγωγούς επιτραπέζιων ροδάκινων, αμυγδάλων και καπνού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», στόχος είναι η διαδικασία να «τρέξει» γρήγορα, προκειμένου πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή τη Δευτέρα 23 ή την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγματοποιήσει τις πληρωμές.

Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «ΥΧ», για τα επιτραπέζια ροδάκινα και αμύγδαλα δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, ενώ για τον καπνό παραγωγοί που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με Κατερίνη και Μπασμά σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι όλοι να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2019.

Επιτραπέζια ροδάκινα

Για το έτος 2019, το ύψος της χρηματοδότησης για τα επιτραπέζια ροδάκινα ανέρχεται μέχρι το ποσό των 7.360.000 ευρώ, με το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) να καθορίζεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων σε όλη τη χώρα, διατηρούν καλλιέργεια τουλάχιστον ένα στρέμμα επιτραπέζιων ροδάκινων και διέθεταν παραγωγικά δέντρα ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών κατά το 2019.

Αμύγδαλα

Για το έτος 2019 το ύψος της χρηματοδότησης για τα de minimis στα αμύγδαλα ανέρχεται μέχρι το ποσό των 6.420.000 ευρώ. Όσον αφορά το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για τις εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες ή ίσες με ένα 1 στρέμμα, αυτό καθορίζεται σε 80 ευρώ ανά στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι παραγωγοί αμυγδάλων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας αμυγδάλων – δέντρα παραγωγικά ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών.

Καπνός

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 2.400.000 ευρώ, και του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για τις εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες ή ίσες με ένα στρέμμα, καθορίζεται σε 50 ευρώ ανά στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί καπνού των ποικιλιών Κατερίνη και Μπασμάς που διατηρούν τις εκμεταλλεύσεις τους στις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λαρίσης, Πέλλης, Πιερίας, Τρικάλων, Φλωρίνης και Χαλκιδικής.

Σημειώνεται ότι αφορά τους παραγωγούς που υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το έτος 2018, αλλά και λόγω μυκητολογικών προσβολών και ιώσεων της παραγωγής τους.

Εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν πάνω από 3.500 παραγωγοί, με τους περισσότερους να βρίσκονται στον Νομό Πιερίας.