Προειδοποιήσεις ΕΥΕ ΠΑΑ για εικονικές επενδύσεις Νέων Αγροτών

Ενημέρωση προς τα γραφεία των μελετητών απέστειλε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ σχετικά με την έναρξη δυνατότητας οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ της υποβολής των αιτημάτων για το υπομέτρο 6.1 (πρόγραμμα Νέων Αγροτών). Επιπλέον, η υπηρεσία υπενθυμίζει προς…πάσα κατεύθυνση ότι θα προηγείται επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές εγκαταστάσεις για όλες τις καλλιέργειες με τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο (1 εκτάριο = 10 στρέμματα), πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Στη συνέχεια αναφέρει: «Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για όλα τα κηπευτικά με τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο θα απαιτείται η εξακρίβωση της ύπαρξης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων ή κατασκευών επισκέψιμων τολ σε καλή κατάσταση». 

Μη χάσετε το αυριανό φύλλο της «ΥΧ» (26/11) με μεγάλο ρεπορτάζ σε παραγωγούς και μελετητικά γραφεία για την εξέλιξη του προγράμματος των Νέων Αγροτών