Προετοιμασία για το Yπομέτρο 2.1

Σε διάστημα δύο μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων και κειμένων εργασίας που αφορούν την εφαρμογή του Yπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στοn γεωργικό τομέα» του ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική πρόσκληση.

Για τον λόγο αυτόν το ΥΠΑΑΤ συγκρότησε μία ειδική ομάδα εργασίας προκειμένου στο διάστημα που ακολουθεί να υποβάλει έκθεση με τις τελικές της προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του Yπoμέτρου.