Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης στον αγροδιατροφικό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) αναλαμβάνουν την εφαρμογή ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης για την ενίσχυση της κυκλικής βιοοικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενους αγρότες όσο και σε ανέργους και νέους επαγγελματίες (συλλογικά σχήματα, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, υφιστάμενοι και νέοι αγρότες κ.λπ.), που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα και σε συναφή επαγγέλματα.

Το πρόγραμμα θα παρέχει δεξιότητες για την κυκλική βιοοικονομία σε τέσσερις βασικούς κλάδους:

1. Δενδρώδεις καλλιέργειες

2. Αμπελουργία

3. Αρωματικά Φυτά

4. Μελισσοκομία

 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει τομείς, όπως:

✱ Καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας και φυτοπροστασίας φυτών στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας.

✱ Επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων.

✱ Αξιοποίηση υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών.

✱ Συνεργασία με άλλους τελικούς χρήστες.

✱ Προβολή και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

✱ Νέες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

✱ Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

✱ Προβολή και διάχυση.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα φτάνει συνολικά τα 60 με 70 άτομα τουλάχιστον και πιο συγκεκριμένα τα 15 με 20 άτομα ανά κλάδο (αυτό θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ελαφρώς αναλόγως με τους ενδιαφερόμενους). Οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από το σύνολο της επικράτειας της Δυτικής Μακεδονίας και το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός έτους (12 μήνες).

Η κατάρτιση και η ανάπτυξη ικανοτήτων θα πραγματοποιούνται αντίστοιχα, με επίκεντρο τις παρακάτω τοποθεσίες εκπαίδευσης, με βάση και την εξειδίκευση της κάθε περιοχής, αλλά θα αφορούν ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία:

✱ Αμπελουργία και δενδρώδεις καλλιέργειες: Κοζάνη, Φλώρινα, τοπικοί συνεταιρισμοί.

✱ Αρωματικά: Κοζάνη, Βόιο, Γρεβενά, τοπικοί συνεταιρισμοί.

✱ Μελισσοκομία: Κοζάνη, Καστοριά, τοπικοί συνεταιρισμοί.

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση στην Αγροκυκλικότητα» θα αξιοποιήσει τις συνεργασίες και τις επαφές των τεσσάρων εταίρων του προγράμματος με τοπικούς επιτυχημένους συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Επιπλέον, θα αναπτύξει τις γνώσεις των καταρτιζόμενων, όσον αφορά τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και, φυσικά, όλη η εκπαίδευση θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτήν.

Την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 στον Άξονα 3 «Ενίσχυση και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού» για το έργο «Κατάρτιση στην Αγροκυκλικότητα – Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα» εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της 6ης Απριλίου ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, Γρηγόρης Τσιούμαρης.