«Ανταγωνιστικότητα 2021–2027»: Νέες προσκλήσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 

Τι προβλέπεται το επόμενο διάστημα

Με δύο νέες προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να εκδοθούν έως τα τέλη του τρέχοντος έτους για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των νέων επιχειρήσεων το πρώτο διάστημα της λειτουργίας τους, θα «τρέξει» το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027».

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027», οι δύο προσκλήσεις (δράσεις κρατικών ενισχύσεων) που θα εκδοθούν αφορούν τις ακόλουθες δράσεις:

✱ Δράση «Ίδρυση και λειτουργία νέων ΜμΕ», προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη της γενικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε κλάδους που η Ελλάδα παραδοσιακά εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όσο και σε αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας.

✱ Δράση «Ίδρυση και λειτουργία νέων ΜμΕ τουριστικών επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, η οποία εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του τουριστικού κλάδου.

Παράλληλα, προβλέπεται και ενεργοποίηση της Δράσης «Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, που αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του κλάδου για την παραγωγή αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια).

Ταμεία Χαρτοφυλακίου / Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία χρηματοδότησης με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) για τη δημιουργία του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) –διάδοχο σχήμα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020–, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, Δημοσία Δαπάνη (ΔΔ), για την παροχή εγγυήσεων και δανείων σε επιχειρήσεις (ΜμΕ και midcaps).

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) θα εκδώσει τις πρώτες προκλήσεις προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ).

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund II), προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ (ΔΔ). Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας δράση της περιόδου 2021-2027, διάδοχο του EquiFund του ΕΠΑνΕΚ, για το οποίο αποτέλεσε καλή πρακτική. Οι επενδύσεις του Ταμείου αφορούν επιχειρηματικές συμμετοχές (venture capital & private equity) σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Έρευνα

Στον τομέα της έρευνας, πρόκειται να εκδοθεί η πρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ», συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ (ΔΔ), η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Ακόμη, προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα στον τομέα της έρευνας είναι οι Διακρατικές Συμφωνίες στην Έρευνα και Τεχνολογία, με συνολικό προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ και στόχο την προώθηση διεθνών συνεργασιών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σε ό,τι αφορά το ΕΚΤ, το πρώτο τρίμηνο του 2024 προγραμματίζεται να εκδοθεί μία πρόσκληση προς επιχειρήσεις που θα αφορά «Σχέδια προσαρμογής και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, και μία πρόσκληση προς τη ΔΥΠΑ για «Κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων σε πράσινες δεξιότητες», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόροι του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021- 2027» προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το πρόγραμμα με 2.657,78 εκατ. ευρώ και το ΕΚΤ με 431,34 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας και τις 13 περιφέρειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.885,09 εκατ. ευρώ (ΔΔ).

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
Στα σκαριά νέα δράση για τη διατήρηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες

Με στόχο την ενεργοποίηση μίας νέας δράσης προτείνεται η ένατη κατά σειρά –και τελευταία– αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ).

Σύμφωνα με την ένατη αναθεώρηση, η οποία υποβλήθηκε στις 13/10/2023 προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνεται η ενεργοποίηση μιας νέας δράσης, με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης για τη διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και την προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στην αλλαγή», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην αναθεώρηση, στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων με ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στην αλλαγή και η διατήρηση της απασχόλησης. Προτείνεται, δε, να υλοποιηθεί με τρεις τύπους παρεμβάσεων.