Πρόγραμμα διήμερου Πανευρωπαϊκού Forum για την καθαρή ενέργεια στα νησιά στη Ρόδο

Η ΡΑΕ, σε συνεργασία με τη Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE) και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει στη Ρόδο, 3-4 Οκτωβρίου 2019, το 3ο «European Forum on Clean Energy for Islands», με σκοπό να αναδείξει τις καινοτόμες και πρωτοπόρες πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα και τις προοπτικές χρήσης έξυπνων τεχνολογιών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Το Forum θα αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ανάλυσης των ρυθμιστικών ζητημάτων για την εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού, υπό καθεστώς αειφορίας, με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό θα αναδειχθούν οι καινοτόμες και πρωτοποριακές πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών της και οι προοπτικές χρήσης έξυπνων τεχνολογιών για ισχυρή διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό τους ισοζύγιο.

Στο Forum θα συμμετάσχουν ρυθμιστικές αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των αρμόδιων φορέων του ελληνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα.

Στόχος είναι να εξαχθούν συμπεράσματα και πολιτικές που οδηγούν στην ενεργειακή απεξάρτηση των νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων της χώρας μας αλλά και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικό όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. 

Η είσοδος για παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη, με προϋπόθεση την έγκαιρη εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://www.cosmo-one.gr/rae-registration-form-forum-rhodes/