Πρόγραμμα κατάρτισης για τις εξαγωγές των αγροδιατροφικών προϊόντων

Το πρώτο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Ελλάδα για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων προσφέρεται από τον Οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Το πρόγραμμα AGRIFOOD EXPORTS 360° απευθύνεται σε:

✱ Ιδιοκτήτες, στελέχη, νέους επιχειρηματίες μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

 Αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με αγροδιατροφικά προϊόντα, με λίγη εμπειρία, που θέλουν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές.

 Εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής εξαγωγικού χαρακτήρα.

 Ιδρυτικά και εργαζόμενα μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και αγροτικών συνεταιρισμών με εξαγωγικό ενδιαφέρον.

 Συμβούλους επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων.

✱ Startups του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο online πρόγραμμα 66 ωρών και θα μπορέσουν να αποκτήσουν ουσιαστικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, με έμφαση στις προϊοντικές και τεχνολογικές απαιτήσεις των εξαγωγών, τις στρατηγικές μάρκετινγκ, την έρευνα αγοράς, την προσέγγιση πελατών, αλλά και τις διαδικαστικές απαιτήσεις της εξαγωγικής διαδικασίας που τίθενται από τις διεθνείς αγορές.

Διακεκριμένοι εισηγητές, στελέχη επιχειρήσεων και πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα, καθώς και το Πανεπιστήμιο Rutgers του Νew Jersey των ΗΠΑ, με μακρόχρονη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία, θα τους βοηθήσουν να επεκτείνουν τα όρια των επιχειρήσεων και των Οργανισμών τους, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές και παραδείγματα της αγοράς.

Με πιστοποίηση από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Quality Training Label, τo AGRIFOOD EXPORTS 360° υλοποιείται από τον Οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το AGRIFOOD EXPORTS 360° τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Πανελλαδικής Δράσης ΕΚΕ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου 2024.