Πρόγραμμα σπουδών για την κλιματική αλλαγή από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εκδήλωση των καταστροφικών φαινομένων, τους μηχανισμούς με τους οποίους εξελίσσονται, αλλά και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν είναι ο στόχος του σύντομου προγράμματος σπουδών «Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής», του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο του ΣΠΣ, θα παρουσιαστούν και παραδείγματα εφαρμογών κατάλληλα δομημένα για την επίδειξη του τρόπου χρήσης τόσο υπολογιστικών προγραμμάτων όσο και προγραμμάτων GIS για τη μελέτη, τη διαχείριση και την ανάσχεση των εξεταζόμενων καταστροφικών φαινομένων.

Το σύντομο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έξι θεματικές ενότητες, μέσω των οποίων οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στο ιστορικό της αλλαγής του κλίματος στην Ελλάδα, σε μεθόδους κλιματικής ανάλυσης δεδομένων βροχόπτωσης και στην ανάλυση της κλιματικής μεταβολής των δεδομένων βροχόπτωσης.

Επίσης, θα μελετήσουν τα φαινόμενα εδαφικής διάβρωσης, τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τις εδαφικές υποχωρήσεις εξαιτίας της υποβίβασης της στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.

Το σύντομο πρόγραμμα σπουδών μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται με την έρευνα-μελέτη, αλλά και τη διαχείριση τόσο των καταστροφικών φαινομένων όσο και των επιπτώσεών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 20/9/2019 αποκλειστικά ηλεκτρονικά.