-Διαφήμιση-

Αυξημένη θα είναι η χρηματοδότηση των προγραμμάτων προώθησης αγροτοδιατροφικών προϊόντων το 2018, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από την ΕΕ. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση, ύψους 179 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2017, που τα προβλεπόμενα κονδύλια μέσω ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) ήταν στα 142 εκατ. ευρώ.

Τα κονδύλια στοχεύουν περισσότερο στην προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό και ο προϋπολογισμός για τα σχετικά προγράμματα είναι αυξημένος, αλλά και στην προβολή «ειδικών» προϊόντων διατροφής, όπως είναι τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τα Βιολογικά Προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα ή τα προϊόντα ειδικών διατροφικών προδιαγραφών.

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή στοχεύει φέτος στην προώθηση και στην προβολή συγκεκριμένων προϊόντων. Ειδικότερα, προβλέπεται η στήριξη της αγοράς αιγοπρόβειου κρέατος και προϊόντων γάλακτος που έχει πληγεί από χαμηλές τιμές. Παράλληλα, μέσω των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν στηρίζεται η υγιεινή διατροφή και η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών εντός της ΕΕ, σε μια προσπάθεια στήριξης αυτού του τομέα της αγοράς που, επίσης, έχει πληγεί από την επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία.

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί προγράμματα διάρκειας έως τριών ετών και για τη χώρα μας η συμμετοχή της ΕΕ στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 75%-85%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τους φορείς που θα συμμετέχουν και οι οποίοι μπορούν να είναι εμπορικοί οργανισμοί, οργανώσεις παραγωγών ή οργανισμοί προώθησης και προβολής αγροτοδιατροφικών προϊόντων.

Τα προγράμματα μπορεί να είναι «απλά», οπότε σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι φορείς από μία χώρα, ή «σύνθετα», οπότε μπορούν να συμμετέχουν φορείς από διαφορετικά κράτη-μέλη.

«Τα προγράμματα προώθησης και προβολής αποτελούν προτεραιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας έχει μια δυναμική, όσον αφορά την εξωστρέφεια», τονίζει στην «ΥΧ» ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης. «Το τρίπτυχο αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφεια αποτελεί το δυναμικό πρότυπο για την ελληνική γεωργία υπό την ομπρέλα της ταυτότητας και της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων».

ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνολικός προϋπολογισμός 100 εκατ. ευρώ

Στόχος: Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπολογισμός 20 εκατ. ευρώ

Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ποιότητας, προϋπολογισμός 11 εκατ. ευρώ

Προώθηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τροφίμων της ΕΕ, 7 εκατ. ευρώ

Προώθηση βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας, 2 εκατ. ευρώ

Στόχος: Χώρες εκτός ΕΕ, προϋπολογισμός 75 εκατ. ευρώ

  • Πρόγραμμα 1 για Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Νοτιοανατολική Ασία, Νότια Ασία 26,25 εκατ. ευρώ
  • Πρόγραμμα 2 Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Κολούμπια 22,5 εκατ. ευρώ
  • Πρόγραμμα 3 Άλλες γεωγραφικές περιοχές 26,25 εκατ. ευρώ
  • Προτάσεις για περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς 5 εκατ. ευρώ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνολικός προϋπολογισμός 79 εκατ. ευρώ

  • Πρόγραμμα προβολής και προώθησης βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας 4 εκατ. ευρώ
  • Πρόγραμμα προβολής και προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 8 εκατ. ευρώ
  • Πρόγραμμα προβολής και προώθησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών προϊόντων 30 εκατ. ευρώ
  • Προτάσεις για περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς 5 εκατ. ευρώ
  • Χρηματοδότηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 9,5 εκατ. ευρώ