Προγραμματισμός προσκλήσεων για την «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Ο προγραμματισμός των προσκλήσεων, που απευθύνονται τόσο σε φορείς όσο και σε επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έτους, δημοσιεύθηκε από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.

Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για τις επιχειρήσεις είναι:

✱ Η στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023.

✱ Η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023.

✱ Η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση του προγραμματισμού των προσκλήσεων για κάθε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 1060/2021 και επικαιροποιείται τρεις φορές τον χρόνο, τουλάχιστον.