Προκαταβολή πληρωμής Οικολογικών Σχημάτων: Το επιτρέπει ο Κανονισμός, υπάρχει όμως πολιτική βούληση;

Το παράδειγμα άλλων κρατών μελών

Με ανίσχυρα επιχειρήματα που ούτε συμβαδίζουν με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ούτε φυσικά με το ίδιο το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας, γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης του πρώτου θέματος της «ΥΧ» σχετικά με τη δυνατότητα της Ελλάδας να πληρώσει τον Δεκέμβριο το 50% των Οικολογικών Σχημάτων.

Ήδη για παράδειγμα, στην Γαλλία, την Ιταλία και την Ιρλανδία πληρώθηκε προκαταβολή των Οικολογικών Σχημάτων στους δικαιούχους παραγωγούς. Στη Γαλλία π.χ. στις 16 Οκτωβρίου καταβλήθηκε το 70% των άμεσων ενισχύσεων στους δικαιούχους. Κι όταν λέμε προκαταβολή δεν εννοούμε μόνο της Βασικής Ενίσχυσης, αλλά επίσης της Αναδιανεμητικής, της ειδικής ενίσχυσης για τους νέους γεωργούς και των Οικολογικών Σχημάτων!

Στο ερώτημα εάν μπορεί η Ελλάδα να πληρώσει προκαταβολή των Οικολογικών Σχημάτων η απάντηση είναι «ναι», γιατί το επιτρέπει ο ίδιος ο Κανονισμός. Με βάση το Άρθρο 44 του Κανονισμού 2116/2021, τα κράτη μέλη μπορούν κατά παρέκκλιση να καταβάλουν πριν την 1η Δεκεμβρίου αλλά όχι πριν τις 16 Οκτωβρίου προκαταβολές έως 50% όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων. Το ποσοστό αυτό με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2023  έχει ανέλθει στο 70% για το έτος 2023, προκειμένου να στηρίξει τους παραγωγούς της ΕΕ που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και υπόκεινται στον αντίκτυπο της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία.

Αυτή ακριβώς την δυνατότητα αξιοποίησαν άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται πολιτική βούληση και στην Ελλάδα.

Τι άλλο ισχύει;

  • Η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων είναι δυνατή χωρίς τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, καθώς τα κονδύλια αυτά αποτελούν ενδεικτικά ποσά και όχι ανώτατα όρια/«ταβάνια». Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις για τα ελάχιστα/μέγιστα «κλειδωμένα» κονδύλια ανά καθεστώς που προβλέπει ο Κανονισμός (π.χ. για Αναδιανεμητική, Νέους Γεωργούς κ.α. και προφανώς και για τα Οικολογικά Σχήματα).
  • Η μεταφορά κονδυλίων από τα Οικολογικά Σχήματα σε άλλα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεωνείναι δυνατή χωρίς τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου υπό δύο προϋποθέσεις: α) υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των κονδυλίων για Οικολογικά Σχήματα έχουν εξαντληθεί και β) ότι τηρούνται οι όροι της ευελιξίας μετακίνησης κονδυλίων που θέτει ο Κανονισμός.
  • Η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ Οικολογικών Σχημάτων δεν προβλέπεται ρητά στον Κανονισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει δοθεί προφορική επιβεβαίωση από την Κομισιόν ότι αυτό είναι δυνατό, με δεδομένο ότι και τα ορισμένα στο Στρατηγικό Σχέδιο κονδύλια ανά Οικολογικό Σχήμα αποτελούν ενδεικτικά ποσά και όχι ανώτατα όρια/”ταβάνια”.

Το ερώτημα δεν είναι λοιπόν, εάν μπορεί να γίνει η πληρωμή, αλλά εάν το ΥΠΑΑΤ κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δικαιούχοι αγρότες της χώρας να λάβουν μαζί με την εξόφληση της Βασικής και προκαταβολή των Οικολογικών Σχημάτων.