Γιατί η ποιμενική αιγοπροβατοτροφία έχει προοπτικές;

Για την ανάδειξη της αξίας της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας, σε συνδυασμό με το συμμετοχικό σύστημα εγγυήσεων μίλησε στην ημερίδα που διοργανώθηκε πρόσφατα για την κτηνοτροφία στην Ελασσόνα ο καθηγητής στο Τμήμα Χωροταξίας Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Γούσιος.

Οι προοπτικές της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας

Διότι αποτελεί τους νέους στόχους των πολιτικών της ΕΕ (μειονεκτικές περιοχές, περιοχές ΥΦΑ, παραγωγικά συστήματα ΥΦΑ κ.λπ.), ενώ παρατηρείται στροφή των καταναλωτών προς την ποιότητα και ταυτότητα των προϊόντων, εξηγεί ο Ο κ. Γούσιος.

Με ποιον τρόπο, όμως, μπορούν να υποστηριχθούν αυτές οι προοπτικές;

Με συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των νέων φορέων και των συνεταιρισμών, με την ανάδειξη των δεσμών με τον τόπο και την εφαρμογή ενός εργαλείου εγγύηση αυτών των δεσμών. Επίσης, με τη δημιουργία ενός μάρκετινγκ ικανού να προβάλλει αυτές τις εγγυήσεις.

Συμπέρασμα;

Η ποιμενική κτηνοτροφία μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων της, αρκεί να υιοθετήσει τις παραπάνω διαδικασίες. Σήμερα, στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση, παρατηρείται ανυπαρξία ολοκληρωμένων σχεδίων ανάπτυξης των τοπικών κτηνοτροφιών, έλλειψη συνεργασίας των αρμόδιων φορέων και αδυναμία αξιοποίησης ενισχύσεων από την ΚΑΠ, όπως το ΠΑΑ. Η εισαγωγή ξένων φυλών που αυξάνει το κόστος και η γενικευμένη (εισαγόμενη) διατροφή, όπως και η έλλειψη γνώσεων για τα δεδομένα της περιοχής, που επηρεάζουν την κτηνοτροφία, είναι επιπλέον προβλήματα του κτηνοτροφικού κόσμου.

Στη συνέχεια, ο κ. Γούσιος ανέλυσε τους βασικούς κρίκους της γαλακτοκομικής αλυσίδας αξιών, αναφερόμενος στο ημιεντατικό μοντέλο (ποιμενικό), το οποίο υποστηρίζεται όλο και περισσότερο από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και έχει στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προστασίας του δάσους και της βόσκησης, τη διαχείριση και τη βελτίωση των βοσκότοπων και την προώθηση σχεδίων διαχείρισης βόσκησης με τη χρήση νέας τεχνολογίας και παρακολούθησης.

¡Η προβολή της ποιότητας των ποιοτικών προϊόντων της αιγοπροβατοτροφίας, σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Γούσιο, είναι από ανύπαρκτη έως ερασιτεχνική, καθώς το μάρκετινγκ είναι γενικευμένο και αόριστο, χωρίς στοιχεία εγγύησης. Η αγορά και οι καταναλωτές ζητούν την προβολή της περιοχής ως υπόβαθρο της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας, παράδοσης και ποιοτικών χαρακτηριστικών, του βιοτεχνικού χαρακτήρα της μεταποίησης, της παράδοσης στη γνώση και στην τεχνογνωσία της μεταποίησης και των δεσμών του γαλακτοκομικού προϊόντος με τον τόπο.

 

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εφαρμόζει ένα συμμετοχικό σύστημα εγγύησης του προϊόντος, αλλά και των δεσμών του με τον χώρο παραγωγής του, μέσω του οποίου οι φορείς και οι παραγωγοί εγγυώνται με δικούς τους τρόπους και δικά τους μέσα την εσωτερική και εξωτερική ποιότητα των πόρων και των προϊόντων.

Το συμμετοχικό σύστημα εγγύησης εφαρμόζει η TERRA THESSALIA (έχει ζητηθεί να παρουσιαστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες) και προβλέπει τις παρακάτω εγγυήσεις: Ευζωία ζώων και ποιότητα γάλακτος (βόσκηση σε φυσικούς βοσκοτόπους και λειμώνες), συμβολή στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, βέλτιστη περίοδο συλλογής του γάλακτος (ποιότητα χλωρίδας), διάρκεια ωρίμανσης και ένταξη των περιοχών σε ειδικά προγράμματα προστασίας (NATURA 2000, ΠΟΠ κ.λπ.).

Πώς επιτυγχάνεται αυτή η εγγύηση;

Σύμφωνα, πάντα, με τον καθηγητή κ. Γούσιο «με την κίνηση των κοπαδιών με χρήση GPS, με αναλύσεις της χλωρίδας βοσκότοπων/λειμώνων, την εγγύτητα των ζωοτροφών κ.ά. Σχετικά με την εγκατάσταση συστήματος GPS στο ζώο, η συσκευή προσαρμόζεται σε αυτό με κατάλληλο κολάρο, το οποίο δεν το εμποδίζει στις κινήσεις του και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.