Προς ολοκλήρωση η δράση της μικρής μεταποίησης

Στην ανακοίνωση των δικαιούχων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020 προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες κάποιες από τις περιφέρειες που είχαν ενεργοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα.

Πρόκειται για τη δράση που εφαρμόστηκε στις περιοχές των περιφερειών, που ήταν εκτός του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 19 (LEADER).

Εντάξεις

Ειδικότερα, από τις περιφέρειες που ενεργοποίησαν τη δράση, προς το παρόν η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία έχουν δημοσιοποιήσει τους δικαιούχους, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγκρισης πράξεων.

Ειδικότερα, στη Θεσσαλία έχουν εγκριθεί τέσσερις αιτήσεις στήριξης, με τη συνολική επιχορήγηση να ανέρχεται σε 771.073,35 ευρώ. Στην Κεντρική Μακεδονία έχουν εγκριθεί δύο αιτήσεις, με την επιχορηγούμενη δημόσια ενίσχυση να ανέρχεται σε 378.526,48 ευρώ.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιφέρειες, στην Αττική και στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη η διαδικασία βρίσκεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.