Προς πληρωμή τα βιολογικά για το έτος ενίσχυσης 2021

Στην έγκριση της διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση του μέτρου των Βιολογικών προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021.

Πρόκειται για τέσσερις αποφάσεις έγκρισης συνολικού ποσού ύψους περίπου 89,9 εκατ. ευρώ και για τα δύο υπομέτρα του προγράμματος, δηλαδή Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου, αφορά τους δικαιούχους της πρόσκλησης του έτους 2017.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021