Πληρώνονται de minimis 5,8 εκατ. ευρώ για βαμβάκι και σιτηρά

Πληρώνονται μέσω de minimis οι αποζημιώσεις για βαμβάκι και σιτηρά στον νομό Έβρου για το έτος 2018, καθώς εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης του ποσού, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, καλύπτεται η δαπάνη χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) «στο τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σιτηρών και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής βάμβακος (356.190 στρέμματα -4.501παραγωγοί),στον Ν.Έβρου στο πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.L.352,24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 316/2019(l51/1/22-02-2019)».

Δείτε εδώ την απόφαση