Προς πληρωμή και οι δικαιούχοι της δράσης για αυτόχθονες φυλές

Στην έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της πράξης «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», στο πλαίσιο της 1ης και της 2ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.09 του υπομέτρου 10.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» προχώρησε το ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 5.581.765,63 ευρώ προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης, και ποσού 1.753.115,33 ευρώ για τους δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στον μήνα Νοέμβριο αναμένεται να πληρωθούν Βιολογικά και Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.

Ακολουθούν οι αποφάσεις έγκρισης 

1  2